Đại tá Trần Huy Ngạn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo ANTT.

Cùng với các biện pháp công tác, lực lượng Công an đã tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác an ninh trật tự, gắn kết với xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhờ đó, 5 năm qua, quần chúng đã cung cấp 6.518 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an phát hiện và khám phá hàng trăm vụ việc và hành vi vi phạm pháp luật, Phong trào thi đua "Xã không có tệ nạn ma túy", "Đường phố văn minh, gia đình văn hoá" và các mô hình, điển hình tiên tiến trong khu dân cư, như: "Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc" ở xã Quang Hưng huyện Phù Cừ; "Câu lạc bộ đoàn kết" ở thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào… đang được nhân rộng, trở thành thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn toàn tỉnh.

Duy trì hoạt động của 502 tổ an ninh nhân dân; 189 đội an ninh xung kích; 68 tổ an ninh công nhân; 7 ban bảo vệ dân phố; 224 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; 406 tổ bảo vệ thôn, xóm; 161 ban hoà giải ở cấp xã; 860 tổ hòa giải ở thôn, xóm; 639 hòm thư tố giác tội phạm; 61 cụm liên kết an toàn về ANTT ở các địa bàn giáp ranh...

Nhờ việc quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn được giữ vững, ổn định, nhiều vụ án lớn, phức tạp đã được nhanh chóng điều tra, khám phá kịp thời, được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

Được biết, để khích lệ, động viên nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo lực lượng chủ động xây dựng phong trào ở các khu vực nông thôn, đô thị và cơ quan, doanh nghiệp, trường học với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, tạo được sự gắn bó phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với Công an các cấp trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT…

Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nổi bật và hiệu quả rõ nét nhất là việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên về phối hợp trong công tác bảo vệ ANTT. Do vậy, đến nay toàn tỉnh có 966 khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", 897 khu dân cư có hương ước, quy ước, 112 khu dân cư được công nhận không có tội phạm; 114 khu dân cư không có tệ nạn xã hội; 916 khu dân cư được Ủy ban MTQT tỉnh công nhận "Khu dân cư tiên tiến". Ngoài ra, Công an Hưng Yên còn coi trọng việc xây dựng củng cố lực lượng Công an xã, thị trấn vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng phong cách làm việc của lực lượng Công an xã như: "Nghe dân nói, nói dân hiểu và làm cho dân tin", củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với lực lượng Công an cơ sở.

Tuy điều kiện kinh phí cho lực lượng Công an xã còn hạn chế, song trên 1.000 cán bộ Công an xã đều yên tâm công tác, không ngại khó khăn, đều tận tuỵ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an toàn tỉnh

Phương Thủy