Với mục tiêu đưa cuộc vận động học tập theo gương Bác vào chiều sâu, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, giản dị; vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó với nhân dân, được dân mến, tin yêu và ủng hộ; Công an Lai Châu đã luôn nắm chắc và làm tốt công tác dự báo đúng tình hình, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, giải quyết tình hình tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự ATGT đã được triển khai đồng bộ sâu rộng và quyết liệt.

Qua đó đã triệt phá được nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, xóa các tụ điểm, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật Giao thông, các quy định của Luật ATGT đã được rộng rãi ở các khu dân cư, cơ quan doanh nghiêp, trường học, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát việc chấp hành Luật Giao thông.

Ban Công tác nữ Công an Lai Châu trao tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo ở địa bàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, nhất là mô hình về tự quản, tự phòng, mô hình toàn dân tham gia tố giác tội phạm về tệ nạn xã hội; xây dựng và duy trì được 25 xã không có ma túy và tệ nạn ma túy, 115 hòm thư tố giác tội phạm, đã giúp và cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng chống tội phạm, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Mọi công việc xảy ra đều được giải quyết từ cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều bước chuyển biến mới. Chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ ngày càng được nâng lên, hằng năm có 97,6% tổ chức cơ sở đảng được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ đã tạo được nền nếp công tác và ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các biểu hiện sai phạm, mà mỗi ngày làm một việc tốt vì dân nên không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai lũ lụt... Xây dựng được hình ảnh đẹp, nhiều nét đẹp, nhiều tấm gương của người chiến sĩ Công an trong lòng dân, được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân quan tâm đồng tình ủng hộ.

Kết quả từ cuộc vận động đã khẳng định, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" có ý nghĩa, tác dụng nhiệt huyết rất to lớn trong xây dựng lực lượng Công an. Thông qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ và tập thể đơn vị tiên tiến như Phòng An ninh xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã lập được nhiều chiến công to lớn trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người và ma túy, được Bộ Công an khen thưởng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nền nếp, thường xuyên, Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hoá chương trình hành động phù hợp với từng lực lượng, từng đơn vị cơ sở, từng cá nhân và gắn với thực tiễn công tác, đề ra các cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó cần kết hợp chặt chẽ nội dung cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, giữa "học tập" với "làm theo".

Đồng thời gắn với các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, Điều lệnh CAND, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh

Bùi Gia Lượt