Nhận thức việc học tập 6 điều Bác Hồ dạy là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là thước đo phẩm chất đạo đức, ý thức rèn luyện tư cách, lối sống phục vụ nhân dân và ý chí tấn công các loại tội phạm, trách nhiệm với công việc.

Ban lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thường xuyên học tập 6 điều Bác Hồ dạy, qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động thiết thực, có tinh thần thái độ, phục vụ nhân dân. Cụ thể là trong công tác quản lý cán bộ, nhiều năm qua, Công an huyện chưa có trường hợp đảng viên nào vi phạm kỷ luật.

Trên lĩnh vực ANTT, lực lượng Công an huyện đã mở trên 500 lượt tấn công tội phạm, triệt phá 260 vụ, bắt 353 tên, 134 vụ tai, tệ nạn xã hội, lập hồ sơ đưa 36 đối tượng đi trường giáo dục, giáo dưỡng, từ đó tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm đáng kể, tỉ lệ khám phá án đạt 70%.

Có được kết quả trên là do Đảng ủy Công an huyện không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, đã tạo được sự nhận thức đúng đắn về tinh thần trách nhiệm trong công việc, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, việc phân công chức năng nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ, phù hợp, quy trình lề lối làm việc được cải tiến đổi mới và hoạt động hiệu quả.

Tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2007, Công an huyện đã có 15 tập thể, 58 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện khen về thành tích tấn công tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 5 năm liền (2003-2007), đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ngọc Hân