Nhiều hoạt động giới thiệu cảnh quan, không gian sống, ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc được tổ chức phục vụ du khách. Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động theo chủ đề “Tiếng gọi đại ngàn”, gồm: Chương trình “Vũ điệu Tây Nguyên”, trình diễn nghề dệt Zèng - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nghề dệt vải truyền thống của các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Ê Đê…; nghề đan lát của các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng…

Ban tổ chức sẽ trưng bày bộ sưu tập hiện vật của NSND Y Moan. Các nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên như các ché quí, cồng chiêng Tây Nguyên, các nhạc cụ từ tre nứa sẽ được giới thiệu trực tiếp qua phần trình diễn của các nghệ nhân… Rất nhiều hoạt động lễ hội, diễn xướng dân gian khác cũng sẽ được giới thiệu đến người dân và du khách tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp này.

N.H