Em thức suốt đêm chong đèn ngồi học
Bình minh hồng ấm áp cuối trời xa

Xóm cuối làng trên xao xác tiếng gà
Trâu lại ra đồng. Thuyền ra bến đợi
Em chúm chím môi cười
Trai làng may áo mới
Đợi sớm xuân này vào Hội giao duyên

Tranh "Tình quân dân", tác giả Nguyễn Thị Hòa.

Trời đất trở mình. Sông núi lại bình yên
Sau mất mát nghĩa tình thêm thắm đậm
Các anh đến trong tình dân nghĩa Đảng
Đất nước vẫn chưa hết gian lao

Ngày anh đi mẹ đỏ mắt nhìn theo
Mái ấm trường em tiếng cười ríu rít
Suối vẫn hát, sông muôn đời vẫn nhớ
Về tấm lòng người chiến sỹ Công an

                                         Xuân 2018

Nguyễn Gia Bào