Tại đây, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017). Qua đó, khẳng định vai trò của những người làm báo trong bối cảnh TP Cần Thơ đang thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển, quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí và những hành vi tiêu cực…

Đại diện nhóm tác giả Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL nhận giải 3 thể loại báo in.

Dịp này, Hội Nhà báo TP Cần Thơ đã tổng kết và trao giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XI. 

Nhóm tác giả Văn Đức, Văn Vĩnh và Trần Lĩnh, Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL, đoạt giải 3 thể loại báo in với tác phẩm “Mối nguy ô nhiễm đe dọa sông Cửu Long”.

Trần Lĩnh