ĐƠN NAM LÃNH ĐẠO A
BẢNG A

1. Vũ Văn Vượng – Ban tổ chức Trung Ương
2. Nguyễn Văn Minh - Agribank
3. Phạm Đức Thành – Tổng thư ký LĐBB VN

BẢNG B

1. Võ Đại Hải –Viện trưởng  Viện Lâm Nghiệp VN
2. Phạm Văn Năm- Phó chủ tịch LĐBB Thanh Hóa
3. Vũ Nguyên Thái – Chủ tịch LĐBB Hải Phòng


ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO A
BẢNG A

1. Vũ Nguyên Thái - Hoàng Minh Quân (LĐBB Hải Phòng)
2. Nguyễn Văn Minh - Đào Vĩnh Giang (Agribank)
3. Võ Đại Hải - Tô Đức Hoàng (Viện Lâm Nghiệp Việt Nam)

BẢNG B

1. Vũ Văn Vượng - Nguyễn Văn Ngọc  (Ban tổ chức Trung Ương)
2. Đặng Văn Lân - Vũ Minh Quang (Báo CAND)
3. Trần Mạnh Hùng - Nguyễn Minh Phúc (Bộ Tài chính)
4. Phạm Văn Năm - Phạm Văn Ngọc (LĐBB Tỉnh Thanh Hóa)


BTC