Nấm có nhiều nhánh, cao từ 85 cm- tới 1m. Báo chí và nhiều người hiếu kỳ đã đổ xô tới xem, tham quan và chụp hình. 

Nhiều người tới xem nấm khủng

Theo một số người có kinh nghiệm, đây là nấm gió Bắc còn được gọi là nấm lạnh. Nó mọc thành bụi ở những vùng lá cây khô. Loài nấm này có thể ăn được. 

To và cao tới 1m
Rất nhiều nhánh bu bẫm

Trước đó, sách kỷ lục Thế giới Guinness chứng nhận cho cây nấm Nhật Bản cao 59 cm. 

Để có được thân hình cao lớn vậy, nó phải mất hàng chục năm mới hoàn thiện.

Minh Ng