Hình ảnh một con rắn mang nhãn của các hãng rượu đang quấn lấy một người đàn ông, cùng bài thơ ngắn cảnh báo con người sẽ "biến thành bò sát" nếu sa đọa vào rượu chè trong tranh cổ động của Liên Xô năm 1972. Ảnh: Fuel.
Thông điệp mạnh mẽ của bức tranh cổ động chống rượu bia năm 1977: "Không dung thứ cho kẻ say xỉn!". Ảnh: Fuel.
"Đừng uống cạn cuộc sống của chính mình", 1977. Ảnh: Fuel.
"Chúng ta sẽ vượt qua!" (dòng chữ trên con rắn: "Nghiện rượu"), 1985. Ảnh: Fuel.
Phê phán sâu cay dành cho những kẻ nghiện rượu: "Thế giới nội tâm của anh ta", 1987, Ảnh: Fuel.
Lời cảnh tỉnh về hệ lụy của rượu chè: "Đường hầm - Tới thế giới bên kia", 1988, Ảnh: Fuel.
V.Cường (tổng hợp)