Nước hồ đỏ tươi như máu, và bất cứ sinh vật gì rơi xuống đều hóa đá. Những xác này được bảo quản nhiều năm vẫn nguyên hình nhờ lớp muối mặn bảo quản bên ngoài tựa như lớp đá nghiền nhỏ.

Nước hồ màu đỏ tươi chứa nhiều xác sinh vật bị hóa đá.
Nước đặc muối.
Hồ nhìn từ cao.
Xác hồng hạc hóa đá.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân làm hồ hóa đá các sinh vật là do lượng muối quá lớn từ dòng dung nham của núi lửa phía nam hồ Ol Doinyo Lengai mang tới. Loại muối này rất khác so với muối biển thông thường.

Hồ gần núi lửa.


Nhiều chim hồng hạc sinh sống.
Chúng làm tổ khi nước rút.
Và sinh con.Ngoài  nước màu đỏ trông mê hoặc thì nơi đây có hàng triệu chim hồng hạc sinh sống.

Khi nước rút, chim thường kiếm ăn, làm tổ trên mỏm bùn dung nham, nhờ khả năng hóa đá các sinh vật nên là môi trường an toàn cho chim. Chỉ vài con rơi xuống hồ sâu mới là nạn nhân của tình trạng trên.


Minh Ng