Khi pharaoh băng hà, thi hài của họ được ướp xác. Nghi thức tang lễ dành cho ông hoàng Ai Cập được tiến hành với những lễ nghi trang trọng và đầy đủ nhất.
Trong số này có việc nhà vua Ai Cập quá cố được mai táng cùng nhiều đồ vật giá trị như ngọc ngà, châu báu, quần áo, xe ngựa... Đặc biệt, người Ai Cập thời cổ đại còn mai táng cả những người hầu cùng với pharaoh.
Người Ai Cập làm như vậy vì quan niệm người hầu sẽ tiếp tục công việc hầu hạ pharaoh Ai Cập khi ở thế giới bên kia. Nhờ vậy, pharaoh quá cố sẽ có cuộc sống vương giả, đầy đủ như khi còn sống.
Tuy nhiên, không phải lúc nào người hầu cũng bị giết chết để mai táng cùng pharaoh sau khi nhà vua băng hà.
Nhiều vị vua Ai Cập cổ đại nhận thấy rằng những người hầu rất đáng tin cậy. Họ đã phục vụ chủ nhân chu đáo và tận tụy. Do vậy, nhiều pharaoh quan niệm người hầu hữu ích khi còn sống hơn là bị giết chết và chôn cùng mình.
Theo đó, thay vì giết chết người hầu, những bức tượng nhỏ được sử dụng thay thế cho người hầu rồi chôn chúng cùng với pharaoh.
Những bức tượng thay thế cho những người hầu trên được cho là sẽ tiếp tục nhiệm vụ hầu hạ pharaoh ở thế giới bên kia.
Các nhà khảo cổ đã tìm được hàng trăm bức tượng nhỏ như vậy trong nhiều lăng mộ của pharaoh.
Đặc biệt, một số vị vua Ai Cập cổ đại chỉ viết ra một danh sách tên của những người hầu mà họ muốn mang theo sang thế giới bên kia.
Nhờ vậy, người hầu thân cận của các pharaoh đã tránh được việc bị giết và chôn cùng nhà vua.
V.Cường (tổng hợp)