Cụ thể, Google phải ngừng việc chia sẻ tiền quảng cáo đối với các kênh Youtube có nội dung nhảm nhí, giật gân khi có yêu cầu của Cục, nhằm bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ, và cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung có uy tín tại Việt Nam. 

Nếu kênh tiếp tục vi phạm, Cục sẽ đề nghị Youtube ngăn chặn, gỡ bỏ kênh; Tăng cường bộ lọc và công cụ kỹ thuật để chủ động rà soát, phát hiện các kênh, video có nội dung nhảm nhí, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ để tiến hành ngăn chặn, gỡ bỏ; Xem xét, yêu cầu các kênh Youtube được bật kiếm tiền tại Việt Nam đăng ký vào các MCN của Youtube tại Việt Nam, đồng thời tăng số lượng MCN nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của các kênh này.

Hùng Quân