Hội nghị là một trong các sáng kiến của Việt Nam nhằm đẩy mạnh phối hợp trong khu vực về chính sách, đầu tư, phát triển công nghệ, dịch vụ và ứng dụng 5G. Đồng thời cũng là Hội nghị đầu tiên của ASEAN về phát triển mạng 5G do Việt Nam đăng cai tổ chức. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị mỗi nước ASEAN cần tích cực chủ trì triển khai một sáng kiến phù hợp và chia sẻ với các nước khác, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát huy được thế mạnh chung của ASEAN. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực, phối hợp và hỗ trợ các nước ASEAN về các nội dung, lĩnh vực liên quan đến triển khai mạng 5G.

Cũng tại Hội nghị đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý về viễn thông khối ASEAN đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và ứng dụng công nghệ; nhận diện rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó đề ra định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho phát triển công nghệ mang thông tin di động 5G ở khu vực ASEAN trong thời gian tới.

Hùng Quân