Người dùng Internet từ 15 tuổi trở lên đều có thể gửi bài dự thi.

Tất cả người dùng Internet từ 15 tuổi trở lên đều có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: contest@doideplamcungvng.com.vn, với giải thưởng cao nhất có giá trị 15 triệu đồng.

Đây là một hoạt động nằm trong dự án “Đời đẹp lắm cùng VNG” nhằm kỷ niệm 20 năm hành trình Internet và nhìn lại chặng đường mà VNG đã đi qua với sứ mệnh đem Internet để thay đổi cuộc sống người Việt.

PV