Theo đó, để biết tình trạng sức khỏe của người đối diện, người dùng chỉ cần quét mã QR trong ứng dụng NCOVI với 3 bước: Bấm vào “Quét mã QR” trên màn hình để thực hiện quá trình quét; di chuyển màn hình điện thoại đến vùng chứa mã QR để quét; hiển thị tình trạng sức khỏe, hoàn thành quá trình quét mã QR.

Với người được kiểm tra, sau khi thực hiện khai báo thông tin cá nhân và khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng, người dân lựa chọn “Danh mục” trong ứng dụng NCOVI để hiển thị mã QR cá nhân và có thể sử dụng mã QR này để tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe.

NCOVI là  ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân được Bộ Y tế và Bộ TT&TT khuyến nghị toàn dân sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành Y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý, đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Hùng Quân