Lớp học do Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tới dự Lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Khóa học.
Ban tổ chức khóa học chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Ký được tiếp tục bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt tinh thần học tập và khẳng định, đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, địa phương và các đảng bộ trực thuộc tỉnh về quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống. Qua đó, học viên sẽ được cập nhật, bổ sung kiến thức mới và nâng cao năng lực, lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh, với đặc thù là địa phương vừa có đường biên giới trên bộ, trên biển, có hoạt động kinh tế - xã hội sôi động, ngoài các vấn đề an ninh truyền thống, Quảng Ninh đang phải đối diện với những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng rõ hơn với nhiều dạng thức khác nhau như: Dịch bệnh, thiên tai, môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với phát triển du lịch và dịch vụ trên địa bàn và biến đổi khí hậu… Tỉnh Quảng Ninh luôn quán triệt sâu sắc việc bảo vệ An ninh quốc gia hiện nay, phải lấy bảo vệ an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên suốt, bảo vệ an ninh kinh tế làm nền tảng. Kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh quốc gia với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chủ trương, chiến lược, chính sách, kế hoạch cụ thể, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh, phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống, phát biểu về tầm quan trọng của Quản trị an ninh phi truyền thống với sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

Khóa bồi dưỡng gồm 2 lớp học cho 80 học viên là lãnh đạo các Sở, ngành và lãnh đạo các thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh. Trong thời gian 4 ngày, các giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, ngành trung ương đã truyền đạt 6 chuyên đề. Các học viên khóa học đã đi thực tế, nghe báo cáo kinh nghiệm gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với quốc phòng- an ninh, giải quyết các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (QUNIMEX).

Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, Tỉnh ủy Quảng Ninh là cấp ủy Đảng cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức Khóa bồi dưỡng, tập huấn về an ninh phi truyền thống. Trong tương lai các Khóa tập huấn này sẽ tiếp tục được được tiến hành với các đối tượng cán bộ khác nhau, góp phần tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ mới.

Việt Anh