Việc phát triển 4G, 5G tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng của thành phố thông minh. Dự kiến, 3 nhà mạng lớn sẽ tham gia việc thí điểm mạng 5G gồmViettel, VinaFone và MobiFone.

Việc triển khai mạng 5G sẽ gắn với việc xây dựng hạ tầng của kinh tế số, xã hội số và hạ tầng của cách mạng 4.0 và kết nối vạn vật. Theo tính toán, mạng 5G sẽ nhanh hơn 4G khoảng 40 lần. Chẳng hạn, nếu mạng 4G tải một bộ phim 3D trong 6 phút thì mạng 5G chỉ mất 6 giây.

Hùng Quân