Mới đây, Microsoft đã thông báo về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng liên quan tới phiên bản mới nhất Windows 10 với nguy cơ gặp lỗi dịch vụ Trình quản lý kết nối truy cập từ xa (Remote Access Connection Manager – RASMAN) trên một số thiết bị. Theo ước tính của Microsoft, hiện số người dùng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật đã vượt qua con số 10 triệu.

Trước sự nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật trên, ngoài việc đưa ra cảnh báo tới người dùng, Microsoft cũng thông tin thêm về hướng xử lý tạm thời mà người dùng thiết bị có thể thực hiện theo.

Cụ thể, người dùng có thể đặt giá trị mới cho các tùy chọn cài đặt chính sách nhóm (group policy) như sau:

- Group Policy Path (đường dẫn chính sách nhóm): Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Data Collection and Preview Builds\Allow Telemetry

- Safe Policy Setting (cài đặt chính sách an toàn): Enabled (kích hoạt) và đặt thành giá trị 1 (Basic – Cơ bản), hoặc 2 (Enhanced – Nâng cao), hoặc 3 (Full – Đầy đủ).

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thực hiện một số thay đổi ngay trong Registry bằng cách truy cập theo đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection. Tiếp đó thiết lập cài đặt AllowTelemetry, mục Type chọn REG_DWORD và phần giá trị (value) để tùy chọn 1, 2 hoặc 3.

Bước cuối cùng để các áp dụng thay đổi trên có hiệu lực, người dùng cần khởi động lại dịch vụ RASMAN.

Ngoài ra, ngay khi Microsoft đưa ra bản vá cập nhật mới xử lý lỗ hổng trên, người dùng cần nhanh chóng cập nhật thiết bị.

N.C (t/h)