Điều này khiến cho công ty không thể lập báo cáo tài chính năm 2017 để công bố thông tin trước ngày 30-1-2018 theo quy định. Mã độc WannaCry phát tán mạnh trong năm 2017.

Nạn nhân của WannaCry là máy tính Windows có lỗ hổng bảo mật EternalBlue MS17-010 (bao gồm tất cả các hệ điều hành Windows trước Windows 10). Theo đó, hacker sử dụng mã độc để chiếm quyền kiểm soát hệ thống dữ liệu của các công ty.

Khi bị nhiễm mã độc, máy tính sẽ bị mã hóa toàn bộ các tập dữ liệu, không thể đọc được. Để lấy lại dữ liệu, hacker sẽ yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc để gửi mã mở khóa. Chỉ trong một thời gian ngắn, mã độc WannaCry đã lây nhiễm trên 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

K. Vy