Trước đó, Bộ đã ban hành Thông tư 47 nhằm siết chặt việc khuyến mại đối với thuê bao trả trước. Theo đó, mức khuyến mại thẻ nạp tối đa chỉ còn 20% thay vì 50% như trước, trong khi mức khuyến mại tối đa của thuê bao trả sau vẫn là 50%.

Thông tư này nhằm khuyến khích phát triển thuê bao trả sau, đồng thời hạn chế tin nhắn rác. Sau khi Thông tư này có hiệu lực, nhiều thuê bao trả trước đã thực hiện chuyển đổi sang trả sau. Bộ cũng yêu cầu các nhà mạng rà soát thủ tục chuyển đổi, bảo đảm đơn giản, thuận tiện và bảo lưu tài khoản chính cho khách hàng.

H. Ly