Theo đó, tên miền “.vn” vẫn giữ vị trí đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng đăng ký sử dụng và vị trí thứ 7 trong số 10 quốc gia châu Á về số lượng tên miền cấp cao mã quốc gia.

Không chỉ vậy, tên miền “.vn” tiếp tục có tỉ lệ tăng trưởng đăng ký sử dụng cao hơn tên miền quốc tế với khoảng cách ngày càng cách biệt. Tính đến tháng 10/2015, Việt Nam có 335.794 tên miền không dấuvà 926.065 tên miền tiếng Việt.

Được biết, trong năm 2015, VNNIC đã triển khai chương trình thanh lọc các tên miền tiếng Việt đã đăng ký nhiều năm mà không đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm sự phát triển của loại tên miền này đi vào thực chất hơn. Tính đến hết tháng 10, đã có hơn 187.000 tên miền bị thanh lọc. Ngoài ra, VNNIC cũng cung cấp tính năng tự gia hạn cho chủ thể tên miền tiếng Việt.

Về tài nguyên địa chỉ, với số lượng địa chỉ IPv4 là 15.758.080, Việt Nam giữ vị trí thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ 8 trong khu vực Châu Á và đứng thứ 28 trong số các quốc gia có nhiều địa chỉ IPv4 nhất trên thế giới.

Hải Châu