Thiết bị này có tên ICAROS VR, nó gồm một giá đỡ để người sử dụng nằm lên trên và một kính thực tế ảo VR. Trên giá đỡ CAROS VR có hai tay nắm mà trong đó người sử dụng sẽ điều khiển hướng bay trong trên màn hình ảo.

Về cơ bản, ICAROS hoạt động tương tự như một tay cầm chơi game cho máy tính, khác biệt là ở đây người sử dụng dùng cả cơ thể để trải nghiệm. Kính thực tế ảo trang bị kèm ICAROS VR sẽ có khung cảnh núi non để người dùng trải nghiệm bay lượn như siêu nhân trong thế giới ảo

Theo nhà sản xuất, ICAROS VR giúp người sử dụng tăng cường phản xạ, cũng như kích thích các cơ bắp toàn thân. Người sử dụng ICAROS VR sẽ được trải nghiệm cảm giác vừa chơi game vừa luyện tập cơ thể .

Tuy nhiên, ICAROS VR không phải là thiết bị dành cho tất cả mọi người, thông báo từ công ty ICAROS GmbH, họ sẽ bán ra sản phẩm này với giá 8.400 USD

Bình Nguyễn