Theo đó,  Bkav sẽ tư vấn cho Học viện ANND các giải pháp công nghệ khi triển khai Đề án 99 nhằm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020. Đồng thời, hàng năm sẽ tổ chức cho sinh viên ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin tham gia thực hành môn học, thực tập ngắn hạn, dài hạn tại Bkav.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, đào tạo về an ninh mạng và các lĩnh vực liên quan; Tổ chức ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên dân sự của Học viện; Cử chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm, uy tín và trình độ tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế, báo cáo chuyên đề về an ninh mạng; Đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến của Bkav vào trong chương trình đào tạo, tập huấn về an ninh mạng do Học viện ANND tổ chức...

Sinh viên Học viện ANND tham quan các gian hàng về giải pháp an ninh mạng của Bkav và nghe tư vấn hướng nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ lễ ký kết, Bkav và Học viện ANND đã phát động sinh viên, nhân viên tham gia các diễn đàn do hai bên chủ trì như diễn đàn Hackerhat của Bkav, CLB NSC500 do Học viện ANND sáng lập.

Bkav cũng đã trao học bổng cho các sinh viên Học viện ANND có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi về an toàn thông tin và tham quan các gian hàng về giải pháp an ninh mạng, hướng nghiệp cho sinh viên.

Huyền Thanh