Theo Bộ TT&TT, với thực trạng hiện nay tại khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, việc xây dựng Trung tâm An toàn, an ninh mạng sẽ góp phần giúp các nước chưa phát triển mạnh về CNTT như Lào, Campuchia,… có một chỗ dựa vững chắc để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.

Đồng thời, điều này còn góp phần giúp việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia được bảo mật và phòng chống việc đánh cắp dữ liệu, hỗ trợ các quốc gia khoanh vùng, xử lý vùng bị tấn công một cách nhanh nhất, chống lây lan trên diện rộng.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy lợi thế của mình với vai trò là người khởi xướng, dẫn dắt, nâng cao vị thế của Việt Nam trên tầm khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin có thể mở rộng thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong khu vực ASEAN, góp phần phát triển kinh tế chung của đất nước.

H.Thanh