Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam năm 2017 diễn biến phức tạp. Bộ đã phát hiện có 473.770 tài khoản thư điện tử của người dùng Việt Nam bị lộ mật khẩu, trong đó có 1.056 địa chỉ thư điện tử có tên miền .gov.vn và 806 địa chỉ thư điện tử của các ngân hàng.

Để bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian Tết, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của mình phối hợp với Bộ tiến hành rà soát, kiểm tra, gỡ bỏ các phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp; xây dựng các phương án phòng chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố và hoạt động dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công; cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong suốt thời gian nghỉ lễ để kịp thời phát hiện, xử lí các dấu hiệu bất thường. 

Đối với hệ thống thư điện tử của đơn vị, cần có phương án xử lí đối với các địa chỉ bị lộ thông tin, đồng thời tuyên truyền để cán bộ, công chức, người lao động không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu trên các ứng dụng, hòm thư điện tử; không sử dụng hòm thư công vụ để đăng ký vào các mạng xã hội, diễn đàn và các trang thông tin công cộng. 

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể liên hệ với Cục An toàn thông tin theo số điện thoại: 024.3943.6684 hoặc thư điện tử ais@mic.gov.vn để được phối hợp, hỗ trợ.                                                        

K. Vy