Kết quả bình chọn này dựa trên đánh giá của các nhà báo theo dõi mảng KHCN trên cả nước. Theo đó, việc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ghép thận thành công cho 2 người bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối từ người cho tim ngừng đập đã trở thành một trong những sự kiện KHCN tiêu biểu nhất năm 2015. Thành công này đã đem lại hi vọng cho hàng nghìn bệnh nhân có nhu cầu ghép thận, giảm chi phí so với việc ra nước ngoài điều trị.

H. Ly