Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác UBND thành phố Hà Nội tháng 5-2019, tổ chức ngày 30-5. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, vào thời điểm hiện tại có 63 đơn vị đang cung cấp 135 dịch vụ phần mềm khác nhau cho UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành trực thuộc thành phố.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) chỉ là 1 trong 63 đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ.

Thành phố đã chi trả kinh phí thuê phần mềm cho Công ty Nhật Cường trong 3 năm vừa qua ở cấp thuộc thẩm quyền UBND thành phố theo đúng trình tự của pháp luật quy định, với số tiền là 7,265 tỷ đồng, chiếm 0,49% trên tổng số chi ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố.

Ngoài ra, Công ty Nhật Cường thực hiện 7 gói thầu mua sắm, tổng số kinh phí là 12,34 tỷ đồng, chiếm 0,84% kinh phí dành cho công nghệ thông tin của thành phố (chiếm 1,23% kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin). 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết thêm, việc tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 của thành phố được chuyển từ hình thức đầu tư trực tiếp sang mô hình thuê dịch vụ, gồm: Thuê máy chủ và chỗ đặt của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; thuê máy chủ dự phòng, dự kiến của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; tiếp tục sử dụng máy chủ đã được đầu tư ở giai đoạn 2011-2015 để làm Trung tâm Tích hợp dữ liệu dự phòng tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Thành phố cũng thuê đường truyền của các tập đoàn, công ty: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công ty cổ phần FPT; Tập đoàn Công nghệ CMC; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; thuê dịch vụ Cloud (Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây) của một số đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Thành phố cũng đã thỏa thuận hợp tác với Ban Cơ yếu Chính phủ về bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin… cho hệ thống công nghệ thông tin thành phố.

Nhật Uyên