Theo thông báo của đơn vị quản lý tuyến cáp quang biển Liên Á (IA), thời gian bảo trì sẽ được lùi lại từ ngày 24-3 đến ngày 20-4 thay cho kế hoạch ban đầu được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20-3 đến ngày 20-4 trước đó.

Vị trí cụ thể được tiến hành bảo trì, sửa chữa lần này trên tuyến cáp quang biển Liên Á là nhánh BU3 trên tuyến cáp từ Việt Nam đi Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Cũng trong thời gian này một nhánh khác của cáp quang biển Liên Á có tên là BU6 cũng dự kiến được bảo trì trong khoảng thời gian tiếp sau đó, từ 7-4 đến 20-4.

Với việc bảo trì cáp quang biển Liên Á, lưu lượng internet từ Việt Nam đi HongKong và Singapore sẽ chịu ảnh hưởng phần nào do hiện tại sự cố của tuyến cáp quang biển APG vẫn chưa được khắc phục.

Trước đó, trên tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway - APG đã liên tiếp gặp sự cố trên nhánh cáp S1.9 và S3 trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua gây ảnh hưởng lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên toàn tuyến cáp.

Trong khi nhánh S3 được khắc phục sớm nhất khi hoàn thành xong vào ngày 7-3 thì nhánh cáp S1.9 hướng từ Việt Nam đi Malaysia hiện vẫn chưa được sửa chữa xong một phần do việc xác định nguyên nhân sự cố còn tương đối mất thời gian. Thời gian được đơn vị sửa chữa dự kiến đưa ra cho quá trình xử lý vấn đề phải đến ngày 11-4 mới khôi phục hoàn toàn được lưu lượng trên toàn tuyến.

N.C