Vũ khí trong tương lai sẽ dựa trên yếu tố nặng lượng, điện từ, địa vật lý và di truyền. Cũng sẽ có những loại vũ khí đặc biệt làm thay đổi nhận thức của con người, thay đổi hoàn toàn trí não, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cảnh báo.

Vũ khí địa vật lý có thể làm biến đổi thời tiết từng được đề cập trong quá khứ. Con người thậm chí sẽ không biết liệu những trận bão và động đất có phải là thảm họa tự nhiên. Nó có thể gây ra động đất, sóng thần bằng điện từ trường.

Những loại vũ khí chết người trong tương lai sẽ tập trung nhắm vào mục tiêu: Trung tâm chỉ huy, cơ sở vật chất thiết yếu, công nghệ, cơ sở hạ tầng và dân số. Chúng cũng sẽ làm gián đoạn hoạt động vật lý diễn ra trên trái đất và thay đổi DNA ở người, gây ra đột biến di truyền và bệnh tật.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, điều sẽ cho phép kẻ tấn công làm gián đoạn sự kiểm soát kinh tế, cơ quan hành chính cũng như gây ra sự phá hủy lâu dài không thể đảo ngược về địa lý và dân số của bên bị tấn công.

Phạm Trúc