“Cẩm nang chuyển đổi số” có cấu trúc thành 4 phần chính, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau từ cẩm nang cơ bản, cẩm nang cho người dân, cẩm nang cho doanh nghiệp và cẩm nang cho cơ quan nhà nước.

Các câu hỏi lớn, nhỏ trong cẩm nang ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số, được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích để đảm bảo mọi người dễ đọc, dễ hiểu và cảm thấy thú vị. 

Câu trình bày được được thực hiện ở các cấp độ khác nhau, từ đơn giản nhất cho tất cả người dân đều có thể tiếp nhận cho đến chuyên sâu dành cho những đối tượng muốn quan tâm sâu và cuối cùng là các ví dụ minh họa, dành cho những ai muốn liên hệ thực tế.

 Đặc biệt, Bộ TT&TT cung cấp miễn phí phiên bản điện tử “Cẩm nang chuyển đổi số” tại địa chỉ htttp://dx.mic.gov.vn để tất cả người dân, doanh nghiệp đều có thể tiếp cận. 


Huyền Thanh