Báo cáo tổng kết cho thấy, qua 5 năm phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ  giai đoạn 2010-2015”, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua. Qua đó, đã cổ vũ động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại từng địa bàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, các đơn vị trực thuộc luôn đạt “trong sạch, vững mạnh”.  Với những thành tích xuất sắc đó, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba; 5 năm liền liên tục được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp có thẩm quyền khen thưởng tặng cờ thi đua, huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen.

Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2015, các mặt công tác của Đảng bộ, đơn vị được quan tâm triển khai và đạt kết quả tốt. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã đề ra 8 công tác trọng tâm để tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện cho công tác 6 tháng cuối năm.

Tâm Phạm