Trong năm 2014, các lực lượng trên từ cấp tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đem lại hiệu quả.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc các lực lượng vũ trang tổ chức ký kết quy chế phối hợp đã góp phần mang lại hiệu quả trên nhiều mặt công tác, nhất là đối với địa phương có nhiều đặc thù biên giới, hải đảo, khoáng sản như Quảng Ninh.

Trong thời gian tới, với diễn biến tình hình có chiều hướng gia tăng tính phức tạp, ông yêu cầu các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, quan tâm rà soát, xây dựng kế hoạch để triển khai tốt hơn các hoạt động phối hợp.

Để tránh hình thức, đã đến lúc phải tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra việc phối hợp tại các cấp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ lực lượng vũ trang, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp, công trình, mục tiêu quan trọng về quốc phòng, an ninh, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến tham quan, du lịch và làm việc tại tỉnh.

L.M.T.