Báo cáo tóm tắt tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2015, Đảng uỷ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; hoàn thành tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chuyên đề giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức Đảng các cấp, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ kiểm tra, giám sát; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác hậu cần, khoa học-kỹ thuật…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 86 vụ cháy, làm 2 người chết, 9 người bị thương, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đã có 115 lượt tập thể và 647 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc đuọc các cấp khen thưởng với 24 Bằng khen của Bộ Công an, 37 Bằng khen của UBND TP Hà Nội....

Trong 6 tháng tiếp theo, Đảng uỷ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, cứu nạn, cứu hộ và điều tra các vụ cháy; tăng cường thanh kiểm tra, hướng dẫn tại các cơ quan, đơn vị, trong khu dân cư.

Triển khai kế hoạch và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện nghiêm túc các Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức Đảng trong Công an nhân dân. Xây dựng thêm một số trụ sở mới tại các quận, huyện còn thiếu; điều động, bổ sung cán bộ để củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo.

Vũ Linh