Từ những mục tiêu trên, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp và tổ chức các phong trào: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, “Nụ cười Cảnh sát giao thông”; “Cảnh sát giao thông: Tinh thông - Lịch sự - Nghiêm túc - Tự giác” và các phong trào thi đua: làm hết việc không hết giờ, xây dựng phong cách của người cán bộ trinh sát; trung thực, trong sáng, tận tụy, gương mẫu, hiệu quả, sáng tạo; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

Cùng với các phong trào trên, công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ chuyên môn cũng như đạo đức lối sống của CBCS đã được thực hiện đúng quy trình góp phần kéo giảm tỷ lệ CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật về cả số lượng cũng như tính chất sai phạm.

Nếu như năm 2008 tỷ lệ CBCS sai phạm chiếm 1,86% thì đến năm 2012 xuống còn 0,72%. Chỉ tính 2 năm (2011 - 2012), qua thực hiện các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; CAND chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, Công an Đồng Nai có 8 tập thể được Bộ Công an tặng cờ: Đơn vị lá cờ đầu thi đua xuất sắc; 17 đơn vị, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 207 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 333 lượt tập thể và 619 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; 7 tập thể, 484 lượt CBCS được tuyên dương dưới cờ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền gần 252 triệu đồng.

Trong năm 2013, Công an Đồng Nai tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị... nhằm giáo dục CBCS nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản, ý nghĩa cách mạng, khoa học thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy. Trong đó đặt trọng tâm vào khâu thực hiện, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên một phong trào rèn luyện thường xuyên, rộng khắp, với những việc làm thiết thực.

Bên cạnh đó, Công an Đồng Nai có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến ngay tại mỗi đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng chống tội phạm trong nhân dân và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ

Công Trường