Theo giao ước của các Chi hội thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua năm 2014 là quán triệt, thực hiện nghiêm túc Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết của Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các Chi hội Luật gia trong Cụm thi đua, thực hiện năm tiêu chí đạo đức của Luật gia “trung thành, tận tụy, vì nước, vì dân, vì công lý”.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Công an, Cụm trưởng cụm thi đua số 6 phát biểu tại buổi lễ ký cam kết. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Năm 2014, Cụm thi đua khối các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đăng ký phấn đấu 100% các chi hội tham gia phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2014; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng và chi hội đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, không có hội viên vi phạm khuyết điểm phải thi hành kỷ luật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hội Luật gia Việt Nam…

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo các Chi hội thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã thống nhất và ký cam kết về nội dung trên

Nguyễn Hưng