Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được hướng dẫn, truyền đạt các quy định của pháp luật về Luật Giao thông, các quy tắc giao thông đường bộ, nhấn mạnh các quy định bắt buộc khi sử dụng môtô, xe gắn máy tham gia giao thông, các tiêu chí “văn hóa giao thông”…

Các em còn được cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông thường gặp nhằm tăng cường hiểu biết, chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông

Trung Dũng