Đoàn viên, thanh niên tham quan, học tập tại phòng truyền thống

Thượng úy Trần Hải Du, Bí thư đoàn Trường Đại học ANND, cho biết: Hoạt động trên hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019). Qua đó, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên các trường CAND. Đặc biệt, thắt chặt đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các học viện, trường CAND. 

Nhiều hoạt động được tổ chức gồm, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các trường CAND; tham quan, học tập phòng truyền thống trường Đại học ANND; giao lưu thể thao giữa đoàn thanh niên các trường.

N.Tươi-C.B