Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách lập nên những kỳ tích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Công an nhân dân nhằm khái quát những chặng đường lịch sử vẻ vang và xác định những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn cách mạng hiện nay của lực lượng An ninh nhân dân (ANND).

Phóng viên: Thưa Thượng tướng, là một trong những lực lượng trọng yếu của Đảng, Nhà nước, vinh dự được ra đời trong những ngày tháng hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (19-8-1945), trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc. Xin đồng chí Thứ trưởng đánh giá về những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc?

Thứ trưởng Tô Lâm: Lực lượng ANND Việt Nam là lực lượng chính trị - vũ trang đặc biệt, được hình thành ngay trong cao trào của Cách mạng Tháng Tám 1945, được Đảng và nhân dân giao trọng trách to lớn là đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng ANND đã có những đóng góp vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Lực lượng An ninh nhân dân tham dự lễ diễu binh. Ảnh: Thiện Hoàng.

Khó có thể kể hết những chiến công, thành tích của lực lượng An ninh trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, khái quát lại, chúng ta có thể đánh giá, nhìn nhận những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc trên mấy điểm chính, đó là:

Thứ nhất, ngay từ những tháng năm đầu được thành lập, lực lượng An ninh đã thể hiện được bản chất cách mạng, kiên trung với Đảng, với dân tộc, chiến đấu, cống hiến hết mình vì dân, vì nước, vì sự tồn vong của Đảng, của chính quyền cách mạng. Lực lượng An ninh trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống phản cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời điểm cam go, đập tan các mưu đồ của thực dân Pháp và các tổ chức, đảng phái phản động lúc bấy giờ hòng đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ.

Chiến công vang dội, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử của cả dân tộc nói chung và của lực lượng ANND nói riêng mà nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam đã từng biết đến là việc lực lượng ANND đã điều tra, khám phá thành công vụ án số 7 Ôn Như Hầu. Chiến công vang dội này góp phần to lớn thúc đẩy tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng bảo vệ chính quyền cách mạng trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Cũng chính vì vậy, ngày 12/7/1946 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam.

Thứ hai, trong 2 cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng sự dũng cảm, mưu trí, hiệp đồng hiệu quả cùng các lực lượng cách mạng khác, đặc biệt là nhờ sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng An ninh, phản gián của chúng ta đã từng bước đấu tranh làm thất bại các chiến dịch, kế hoạch tình báo, gián điệp của cơ quan đặc biệt thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chế độ ngụy quyền tay sai; đập tan các mưu đồ, hoạt động của bọn phản động trong vùng tự do; đồng thời vũ trang chiến đấu, cùng quân và dân cả nước đi đến giành thắng lợi hoàn toàn, đưa đất nước ta đi đến thống nhất.

Thứ ba, sau ngày đất nước được giải phóng và quá trình đổi mới đất nước đến nay, bối cảnh thế giới, khu vực và cả trong nước có nhiều diễn biến mới, có những giai đoạn nổi lên rất nhiều mối đe dọa đến an ninh quốc gia; các thế lực thù địch, phản động, bọn tội phạm gia tăng hoạt động chống đối, phá hoại nội bộ, phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của đất nước, nhất là đẩy mạnh thực hiện âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, bạo loạn, lật đổ chế độ. Trước bối cảnh đó, lực lượng ANND đã không ngừng nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp, biện pháp, chiến thuật đấu tranh bảo vệ (ANQG) phù hợp với tình hình mới.

Thứ tư, quá trình đấu tranh bảo vệ ANQG, lực lượng ANND đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc bảo vệ nội bộ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng sức mạnh dân tộc để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong môi trường công tác, chiến đấu của lực lượng ANND, nhiều thế hệ cán bộ đã trưởng thành, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ cán bộ kiên trung, đảm bảo phẩm chất đạo đức, trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong các thời kỳ vận động của cách mạng.

Có thể nói, bốn vấn đề nêu trên là những đóng góp lớn, nổi bật của lực lượng ANND trong chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng đã ghi nhận những đóng góp to lớn ấy của lực lượng ANND. Vì thế, lực lượng An ninh đã được Đảng, Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng cho hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân.

Phóng viên: Để đảm bảo giữ vững an ninh kinh tế của đất nước, lực lượng An ninh đã điều tra, triệt phá nhiều vụ án kinh tế lớn, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước. Xin đồng chí Thứ trưởng đánh giá, cho biết thêm những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân trên lĩnh vực hết sức quan trọng này.

Thứ trưởng Tô Lâm: Trên lĩnh vực này, lực lượng An ninh đã lập rất nhiều chiến công xuất sắc. Trước hết, qua công tác bảo vệ an ninh kinh tế, đã góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế, góp phần từng bước phát triển môi trường kinh tế lành mạnh để thu hút, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Mặt khác, đã tập trung chỉ đạo, tổ chức đấu tranh khám phá nhiều vụ án kinh tế lớn, duy trì, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Nhiều vụ án liên quan cán bộ lãnh đạo, nhân viên các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước đã được khám phá, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc kiên quyết đấu tranh và khám phá thành công các vụ án kinh tế lớn của lực lượng An ninh đã góp phần đặc biệt to lớn đảm bảo an ninh, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế, thu lợi cho Nhà nước và nhân dân hàng ngàn tỷ đồng, đồng thời góp phần ổn định chính trị xã hội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố và nâng cao niềm tin của toàn dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đó, lực lượng An ninh nhân dân cần hướng tới những mặt công tác trọng tâm gì thưa đồng chí Thứ trưởng?

Thứ trưởng Tô Lâm: Thời gian tới, nước ta hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới; các dòng chảy của toàn cầu hoá, của kinh tế tri thức và khoa học - công nghệ tiên tiến sẽ tiếp tục mang đến những đổi thay lớn của thế giới. Bên cạnh những thời cơ để phát triển, bối cảnh quốc tế và khu vực thời gian tới sẽ có những tác động tiêu cực đến sự nghiệp cách mạng, đến ANQG của đất nước. Vì vậy, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới, lực lượng ANND cần thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm, đó là:

Một là, phải thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực và trong nước tác động đến an ninh, lợi ích quốc gia, để từ đó kịp thời, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chiến lược, quyết sách phù hợp để đảm bảo ANQG. Đồng thời, phải nắm chắc, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới.

Hai là, phải không ngừng đổi mới, nâng cao nhận thức về ANQG và công tác bảo vệ ANQG trong tình hình mới. ANQG hiện nay cần được nhận thức theo hướng mở rộng, dựa trên quan điểm lợi ích quốc gia, dân tộc và gắn với hài hòa lợi ích quốc tế, khu vực. Bên cạnh các vấn đề an ninh truyền thống phải chú trọng những vấn đề an ninh phi truyền thống; ANQG không hạn định trong không gian lãnh thổ của đất nước, mà còn mở rộng ra bên ngoài, nơi lợi ích và ảnh hưởng của Việt Nam đang tồn tại và phát triển; công tác đảm bảo ANQG phải gắn chặt và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Kiên quyết giữ vững mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, góp phần tạo môi trường hoà bình, thuận lợi, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ba là, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, hướng về cơ sở, giải quyết những vấn đề cơ bản để chủ động kiểm soát tình hình, giải quyết những yếu tố gây mất ổn định từ cơ sở, từ khi mới manh nha, không để tác động đến ANQG.

Bốn là, tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng, các cấp, các ngành xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đặc biệt là chú trọng công tác bảo vệ nội bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ ANQG.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng lực lượng, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng An ninh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổ chức tốt phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; có lý tưởng cách mạng trong sáng, nắm vững pháp luật và tinh thông nghiệp vụ, giỏi về khoa học - kỹ thuật và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ANQG trong tình hình mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Việt Hưng (thực hiện)