Giáo sư, Tiến sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Công an, Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Hiến pháp năm 1992 trong CAND, dự và truyền đạt những nội dung liên quan.

Ttham dự buổi truyền đạt có đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục, Ban Giám đốc các Học viện, Ban Giám hiệu các Trường CAND, các đồng chí Trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục, các Học viện, Trường CAND phía Bắc...

Tại buổi truyền đạt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh đã khái quát nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” cùng sự tham gia của lực lượng CAND về những nội dung cụ thể liên quan đến việc cần sửa đổi Hiến pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh cũng nhấn mạnh các biện pháp thực hiện chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và sau khi Hiến pháp được ban hành

Nguyễn Hương