Sau phần khai mạc, Công an các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ gồm hơn 400 chiến sỹ CSCĐ trực thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ đã tham gia 4 nội dung hội thao gồm: Điều lệnh Công an nhân dân, võ thuật, kỹ thuật và nghiệp vụ CSCĐ. 

CSCĐ nhảy qua vòng lửa.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Mạo, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ, hội thao không chỉ là đợt để kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ mà còn kiểm tra năng lực chỉ huy, điều hành của đội ngũ sỹ quan. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ toàn trung đoàn nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Biểu diễn kỹ thuật cận chiến.

Ngoài ra, đây còn là dịp để cán bộ, chiến sỹ trung đoàn giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm với lực lượng CSCĐ Công an các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng Nam bộ. 

Lãnh đạo trung đoàn và các đơn vị, địa phương thị sát hội thao.

Với nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao, những năm qua Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ được xem như “nắm đấm thép” của Bộ Công an trong việc góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn chiến lược khu vực phía Nam.

Ngọc Sơn