Báo cáo của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tại hội nghị cho thấy: Năm 2013 mặc dù hoàn cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nhưng các DN của Bộ Công an đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD hiệu quả, hoàn thành kế hoạch SX, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại DN. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đảm bảo, không có DN thua lỗ, không để công nhân phải nghỉ việc, thất nghiệp. Các DN đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 3.363 người lao động (chưa tính quân số của Công ty Gtel Mobile). Tổng doanh thu đạt hơn 1.726 tỷ đồng, nộp ngân sách 63,611 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 63,178 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.327.000 đồng/người/tháng.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an cho các doanh nghiệp.

Năm 2013, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư vốn, hoàn thành giai đoạn I Khu CNAN tại Hoài Đức (TP Hà Nội); đầu tư đổi mới một số dây chuyền, thiết bị; đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, phương tiện vận tải… của các DN.

Năm 2014, tập trung hoàn chỉnh quy hoạch các Khu CNAN tại  Hà Nội và TP HCM, phát triển CNAN theo hướng hiện đại, chuyên sâu, đặc thù, có thương hiệu, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND và phục vụ nhu cầu dân sinh… Về doanh thu, phấn đấu đạt 1.899,413 tỷ đồng; trong đó doanh thu sản phẩm phục vụ ngành chiếm 70%; lợi nhuận đạt 69,495 tỷ đồng, nộp ngân sách 76,333 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động tăng 10-15% so với năm 2013.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu: Các DN phải thấy rõ trách nhiệm để phát triển DNAN xứng tầm với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an. Tiếp tục đổi mới công nghệ, đổi mới quản trị DN, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo đúng thời gian giao hàng. Đồng thời tổ chức lại bộ máy của các DN tinh gọn, hiệu quả; nhất là củng cố đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên nghiệp. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu mô hình của các DN; trước mắt củng cố lại hoạt động của các DN và nghiên cứu hoạt động của các cơ sở sự nghiệp có thu để đơn vị nào đủ điều kiện thì cho thành lập DN.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2013, Tổng công ty Gtel, Công ty 19/5, Công ty in Ba Đình và Công ty Nam Triệu được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; Công ty Cơ khí ô tô Thanh Xuân, Công ty Bạch Đằng và Công ty BCA-Thăng Long tặng Bằng khen của Bộ Công an

Công Trường