Dự buổi làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh…

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và kết quả công tác Công an tham gia phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ; công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, không tồn tại điểm nóng về ANTT. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Công tác quản lý nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến, nhất là quản lý cư trú người nước ngoài... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đã phối hợp với các ban, ngành địa phương xây dựng phương án kiểm soát, phong tỏa, cách ly, bảo đảm ANTT phục vụ phòng, chống dịch bệnh; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, đối tượng vi phạm liên quan đến kinh doanh khẩu trang, nước rửa tay...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh, chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh đánh giá rất cao vai trò của lực lượng Công an, đặc biệt là trong đợt trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao phó. Khẳng định Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ luôn quan tâm, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời, bày tỏ mong muốn, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, để tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng, đánh giá cao những kết quả, thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên phối hợp, trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể...

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chủ động phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, mọi nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ bảo đảm ANTT đều phải được triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trọng tâm là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh vững mạnh theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong đó, tiếp tục bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nhất là các xã phức tạp về ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là chủ trương lớn của Bộ Chính trị; đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức chiến lược trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT tại cơ sở; nhiệm vụ này đã được luật hóa, quy định trong Luật CAND năm 2018. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định bố trí Công an xã chính quy chính là cách để lực lượng Công an được gần dân hơn, nắm chắc tình hình, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc hơn; đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động để Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. 

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm hơn đến xây dựng Công an xã chính quy nói chung và triển khai quyết liệt hơn việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng... để lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Minh Hiền