Tại buổi lễ, 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu đã được vinh danh, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Vân Anh, Công an quận Dương Kinh; Đinh Trọng Chiềm, Phòng PA92; Đỗ Văn Điệp, Phòng PC49; Phạm Thị Hải, Công an quận Hồng Bàng; Đinh Trọng Hăng, Phòng PH41B; Phạm Quang Huy, Phòng PC67; Nguyễn Văn Khanh, Công an huyện Thuỷ Nguyên; Nguyễn Văn Ngọc, Phòng PH41; Nguyễn Hữu Dũng, Phòng PC47 và Vũ Hữu Tuấn Phó Công an huyện Kiến Thuỵ, thuộc Công an TP Hải Phòng.

Tất cả đều là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, luôn gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, thân ái với đồng đội.

Đây cũng là những cán bộ đoàn, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào đoàn, có thành tích tốt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...

Duyên Hải