Công tác tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân (PN), trại viên (TV), học sinh (HS) trong các TG, CSGD, TGD là một công tác quan trọng của công tác giáo dục, cải tạo đã được cụ thể hóa bằng Luật Thi hành án hình sự, Nghị định của Chính phủ, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các Thông tư liên ngành; giúp PN,TV, HS hiểu được giá trị của lao động, từ việc bắt buộc lao động, hình thành thói quen lao động và tự giác lao động, có trình độ và tay nghề nhất định để khi chấp hành xong án phạt tù hoặc hết thời hạn đưa vào CSGD, TGD trở về với xã hội có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa sai phạm. Kết hợp giáo dục bằng lao động, dạy nghề với giáo dục văn hóa, pháp luật… đã tạo được bước chuyển biến mới trong công tác giáo dục, cải tạo PN, TV, HS; số đối tượng được xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù ngày càng tăng; phần lớn trong số họ sau khi được giảm án, tha tù đã lao động cần cù, ổn định cuộc sống.

Mặt khác, công tác tổ chức lao động, dạy nghề, còn tạo ra nhiều sản phẩm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho PN, TV, HS.

Bằng kết quả lao động, các TG, CSGD, TGD xây dựng các điểm hoạt động văn hóa, phòng đọc sách, phương tiện phát thanh; trong buồng giam có tivi. Nhiều đơn vị xây dựng được các công trình phục vụ ăn, ở, học tập, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho PN, TV, HS mang tính thẩm mỹ, giáo dục, tạo ra môi trường giáo dục mang tính nhân văn, có tác dụng tích cực đối với tư tưởng, tình cảm của PN, TV, HS và gia đình họ.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và một số đại biểu tham quan Khu trưng bày sản phẩm của các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quý Vương đánh giá cao công tác tổ chức lao động, dạy nghề của các TG, CSGD, TGD trong thời gian qua. Để công tác tổ chức lao động, dạy nghề trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí Lê Quý Vương yêu cầu các TG, CSGD, TGD tiếp tục đổi mới nhận thức giữa giáo dục lao động và giáo dục cải tạo; đổi mới công tác đào tạo nghề có cấp bằng, chứng chỉ nghề để khi PN, TV, HS được trở về với xã hội dễ tìm được việc làm ổn định; dạy nghề không những dạy về kỹ năng lao động mà phải dạy thêm kỹ năng tìm việc làm. Công tác tổ chức lao động, dạy nghề là quan trọng, song không được chạy theo vật chất mà buông lỏng công tác quản lý, giáo dục PN, TV, HS. Các TG, CSGD, TGD phải bám sát vào Luật Thi hành án hình sự để tổ chức lao động, dạy nghề

Công Trường