Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm của Công an huyện Kim Thành, Thượng tướng Bùi Văn Nam biểu dương những thành tích Công an tỉnh Hải Dương nói chung và Công an huyện Kim Thành nói riêng trong năm 2014.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công an huyện Kim Thành cần làm tốt việc triển khai các văn bản pháp luật của Nhà nước, Quốc hội cũng như triển khai tốt Chỉ thị số 05/CT- BCA – V 28 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an, triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Công an huyện Kim Thành cần phối hợp với Đảng bộ và nhân dân địa phương, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương.

Thượng tướng Bùi Văn Nam tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Công an tỉnh Hải Dương, cấp ủy chính quyền địa phương, Công an huyện Kim Thành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả trong những năm vừa qua, cùng với Đảng bộ và nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, đóng góp xứng đáng vào Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nỗ lực xây dựng Công an huyện Kim thành trở thành huyện phát triển vững mạnh của tỉnh Hải Dương cũng như cả nước

X.M.