Cùng ngày, UBND quận Hải Châu cũng thưởng nóng 2 triệu đồng cho UBND phường Hải Châu 1 với thành tích xử lý, hoàn tất hồ sơ chuyển lên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố 5 trường hợp lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng. 
Lãnh đạo UBND quận Hải Châu tặng thưởng cho Công an phường Hải Châu 2.

UBND quận Hải Châu tặng bằng khen và tặng thưởng 1 triệu đồng cho Đại đức Thích Thanh Bảo, Phó Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hải Châu với thành tích phối hợp đấu tranh, làm rõ 6 đối tượng giả danh người sư đi hành khất để ăn xin.

Viết Nam