Từ những ngày đầu của nền dân chủ cộng hòa non trẻ, tại đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, thống nhất đất nước từ 1946 – 1975 càng khẳng định vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước. Những phong trào “Phòng gian, bảo mật”, “Năm xung phong”, “Ba đảm đang”, “Ba sẵn sàng”, “Mỗi người làm việc bằng hai để bù đắp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”… đã tạo nên nguồn sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Từ thực tiễn sinh động đó, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi thi đua yêu nước năm 1948: “Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng kém ai. Nay muốn tự cấp, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau. Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái trai già trẻ, toàn thể quốc dân ta, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc thi đua yêu nước”… 

Là một bộ phận của phong trào thi đua yêu nước, nhiều năm qua phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần vào những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng CAND, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu tổ chức phát động, theo dõi, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”  trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục, học viện, trường CAND.

Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND ra thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa năm 2013. Ảnh: Duy Hiển

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Chính trị CAND trong từng năm, theo từng lĩnh vực, thời điểm cụ thể; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo đề ra các nội dung, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trên cơ sở phát động thi đua của Tổng cục, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị, học viện, trường CAND đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua, đề ra khẩu hiệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; như: “Tận tụỵ, kịp thời, kỷ cương, chất lượng” của đơn vị X12; “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” của đơn vị X13; “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ” của đơn vị X14; "Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm để đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác chính trị tư tưởng của lực lượng CAND" của đơn vị X15; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, học viên chuyên cần, lớp học kiểu mẫu”… của hầu hết các học viện, trường CAND.

Trong công tác chỉ đạo, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND luôn nhấn mạnh yêu cầu phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phải gắn với phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”; Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ"; gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; đặc biệt là quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Tuổi trẻ Tổng cục Chính trị CAND thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Trị (năm 2014).

Quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ CAND, đoàn viên Công đoàn, hội viên Hội phụ nữ và học viên các học viện, trường CAND. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua đặc biệt, các đợt thi đua ngắn ngày gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của các đơn vị, thiết thực lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với chủ đề “Phát huy truyền thống 70 năm CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND và 70 năm Ngày truyền thống CAND giữa Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam…

Từ kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong Tổng cục Chính trị CAND 5 năm qua, có thể khẳng định: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND đã có nhiều cải tiến, đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các đơn vị, trường CAND và từng cán bộ chiến sỹ.

Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu khó, việc yếu; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp giữa các đơn vị, huy động được sự nỗ lực của cán bộ chiến sỹ, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của Tổng cục.

Kết quả đó đã phản ánh và khẳng định sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, giúp đỡ của đơn vị liên quan và sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác và sự cố gắng chung của cán bộ, chiến sĩ, học viên.

Từ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần vào những thành tích, chiến công chung của lực lượng CAND, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Với những biện pháp cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”  của Tổng cục Chính trị CAND đã tạo động lực, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, đã có 15 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 91 lượt tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 204 lượt tập thể cấp cơ sở được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 87 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND; Tổng cục Chính trị CAND được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất... Đặc biệt, có 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trung tướng Trần Văn Nhuận - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND