Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệnh CAND trong toàn lực lượng, góp phần từng bước XDLL CAND ngày càng chính quy, nền nếp và hiện đại, trong 3 năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra điều lệnh gần 260 cuộc đối 112 lượt tập thể, 4.461 lượt cá nhân; qua đó nhắc nhở một số cá nhân vi phạm về tư thế, lễ tiết, tác phong. Ban chỉ đạo Cuộc vận động chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa trong lực lượng Công an tỉnh bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

Tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động mới đây, có 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III; nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen

Thái Bình