Trong năm 2013, Đảng ủy, lãnh đạo Cục C42 đã làm tốt công tác giáo dục chịnh trị tư tưởng, kịp thời định hướng, động viên CBCS nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong năm 2013, C42 được Bộ Công an tặng Bằng khen cho 8 lượt tập thể và 16 lượt cá nhân; Tổng cục tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 18 lượt cá nhân…có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã biểu dương những thành tích mà Cục C42 đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Thứ trưởng đã nêu một số vấn đề cần chú ý trong công tác tham mưu, lực lượng tham mưu và nhiệm vụ tham mưu.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị.

Về triển khai công tác năm 2014, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ tham mưu rất quan trọng nên các CBCS của Cục C42 cần cố gắng hơn để đạt hiệu quả cao. Công tác tham mưu phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an cũng như Tổng cục; tăng cường tính chủ động, nhạy bén, sắc bén; phân định rạch ròi công tác tham mưu của từng lực lượng trong Tổng cục; đề ra các chương trình, kế hoạch tham mưu một cách cụ thể, từ đó việc kiểm tra được sát sao hơn. Đưa việc tiếp nhận, hướng dẫn, chỉ đạo về việc giải quyết đơn thư, tố giác tội phạm vào nề nếp, có hiệu quả. Quan tâm đến việc xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy của Tổng cục; tăng cường công tác kiểm tra, trong đó cần lập các đoàn kiểm tra chuyên đề. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, công tác xây dựng Đảng ….

Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến việc Cục C42 cần tập trung nghiên cứu tham mưu cho Bộ, Tổng cục chỉ đạo chấn chỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác cơ bản trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản. Bởi đây là vấn đề cốt yếu để lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm củng cố và phát huy được vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Giao nhiệm vụ cho CBCS Cục C42, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu Cục C42 phải đổi mới về tư duy và phương pháp công tác cho phù hợp với tình hình; phải chủ động hơn, nâng cao tính chiến đấu và phát huy trí tuệ tập thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin…

Hòa - Dũng