Trong những năm qua, Trường Đại học Sao Đỏ đã xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”. Nhà trường đã nhiều năm được Bộ Công an và UBND tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua xuất sắc về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương biểu dương kết quả mà Đảng ủy và lãnh đạo trường Đại học Sao Đỏ đã đạt được. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Sao Đỏ tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về ANTT, giáo dục, định hướng về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của học sinh, sinh viên, để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề theo thẩm quyền; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với các hoạt động tự quản về ANTT,  quan tâm xây dựng, củng cố và thường xuyên kiểm tra đôn đốc hoạt động của lực lượng bảo vệ để làm nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác xây dựng trường học an toàn về ANTT trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, vững chắc, đạt nhiều kết quả to lớn

Thu Trang- Công Luyện